Rasinfo

Jachthonden kennel v. Pollefers

Duitse Staande Draadhaar

Deutsch-Drahthaar

German Wirehaired Pointer

Karakter en gebruik van de Duitse Staande Draadhaar:

 

Wat verstaan we onder Staande honden: dit zijn jachthonden die de aangeboren eigenschap hebben, zodra ze in het veld jagend wild bemerken, volkomen stil blijven staan. (voorstaan). Deze jachthonden moeten voor hun baas een jachtveld zo nauwkeurig mogelijk naar wild afzoeken. Dit behoren ze te doen door op afstand voor de jager het veld in evenwijdige richting heen en weer lopend met goede snelheid af te zoeken (revieren of slagen maken). Zodra een hond wild ruikt (verwaaiing krijgt), blijft hij gebiologeerd doorstil staan. Heden ten dage worden optimale eisen gesteld aan het voorstaan van staande honden, ook als richtlijn voor de fokkerij. De staande honden hebben de opgave bij de z.g. zoektocht naar patrijzen en fazanten, de velden af te zoeken, het gevonden en zich drukkend wild voor te staan tot de (voor)jager genaderd is. Samen stoten zij het wild uit opdat de jager het opgaande wild weidelijk kan schieten. Het wild dat niet opgaat, maar zich lopend tracht te redden, zal opnieuw tot staan gebracht moeten worden. Na het schot zal de hond het geschoten wild moeten apporteren. De honden hebben dus een zeer belangrijke en veel omvattende taak, waarvoor zij over een veelheid van jachteigenschappen moeten beschikken. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde specialisten die voor 1 onderdeel van de jacht worden ingezet. Bijvoorbeeld Pointers en Setters alleen voor het schot, retrievers na het schot.

 

De Duitse Staande Draadharen zijn allround jachtgebruikshonden. Zij worden gebruikt voor het opzoeken van het wild en bij het apporteren van het geschoten wild. Hij moet kunnen werken op het land en in het water, in dichte dekking en op open veld. Zijn vacht maakt dat hij nagenoeg ongevoelig is voor wisselende weersgesteldheden en omstandigheden in het veld.

 

De Draadhaar is een jachthond die graag voor zijn baas werkt. Nu wil en kan niet iedere Draadhaarbezitter met zijn hond jagen. Een goed alternatief is dan om met de hond mee te doen aan de diverse wedstrijden die worden gehouden en de bijbehorende trainingen.

De meest voorkomende zijn de zgn. jachthondenproeven, die door de afdelingen van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en de diverse rasverenigingen door het hele land gehouden worden. Op vele plaatsen worden ook jachthondentrainingen gegeven. Men leert daar eerst de hond te laten gehoorzamen door zgn. appeloefeningen en daarna leert de hond onder diverse omstandigheden wild te apporteren (opzoeken en bij de baas brengen).

 

Daarnaast zijn er diverse soorten veldwedstrijden: Voor- en najaarsveldwedstrijden, Apporteerveldwedstrijden ter drijfjacht, Zweetspoorproeven. Dit zijn wedstrijden die meer op praktische jacht lijken en waar vooral de natuurlijke aanleg van de hond kan worden beoordeeld, uiteraard moet hier ook voor worden getraind.

 

Karakter: 

De draadhaar is een werkhond. Dat betekent dat hij veel energie heeft. Als hij zijn energie niet kwijt kan, wordt hij ervaren als een drukke hond. Kan hij zijn energie wel kwijt, b.v. door met hem te jagen, te trainen, te fietsen, lange wandelingen te maken, dan is hij in huis een rustige hond. Hij kan ook goed in een kennel gehouden worden. Hij weet goed wat hij wil en als hij de kans krijgt, zal hij zijn wil aan de baas opleggen.  Daarom zal de baas dominanter moeten zijn dan de hond en vooral ook consequent. Als de hond zich onderwerpt aan de baas, heb je aan hem een geweldige kameraad, waar men veel liefde aan kwijt kan en ook terug krijgt. Juist door het trainen en werken krijgt men een goede band met de Draadhaar.


Gebruik:

Conform het doel - het functioneren als allround jachtgebruikshond - moet de Duitse Staande Draadhaar alle vereiste aanleg bezitten en voor alle taken in het veld, in het bos en in het water, zowel vóór als na het schot, bruikbaar zijn.


Korte ontstaansgeschiedenis:

De Duitse Staande Draadhaar is een ruwharige staande hond, die volgens de fokkerijbeginselen aan het einde van de 19e eeuw ( Griffon Korthals ) op basis van de ideeën van ”Hegewald” ( graaf Sigismund von Zedlitz und Neukirchen ) sinds de eeuwwisseling werd gefokt met het uitdrukkelijke doel, een evenwichtige en sterk presterende, draadharige Duitse jachtgebruikshond te creëren. Volgens het beginsel ”via de prestatie naar het type” en met de vrijheid van fokken consequent voor ogen, is uit het beste materiaal van de ruwharige rassen ( Poedelpointer, Griffon Korthals, Duits Stichelhaar ) en met inkruising van de Duitse Staande Korthaar in korte tijd een jachtgebruikshond ontstaan, die zich kenmerkt door een praktische, weerbestendige beharing en een veelzijdigheid op alle terreinen van de jachtpraktijk.


Door deze eigenschappen is de Duitse Staande Draadhaar binnen enkele decennia het populairste en betrouwbaarste ras onder de grote jachtgebruikshondenrassen in Duitsland en in vele landen van de wereld geworden.  


Algemeen voorkomen:

Een staande hond van een adellijke verschijning, met een harde beharing die de huid volkomen beschermt en met een attente en energieke expressie. De bewegingen moeten krachtig, ruim, vloeiend en harmonieus zijn.

 

Gedrag / Karakter:

Standvastig, beheerst, evenwichtig, niet wildschuw of schotgevoelig, schuw noch agressief.

 

Kleur:

· Bruinschimmel, met of zonder platen

· Zwartschimmel, met of zonder platen

· Helschimmel

· Bruin, met of zonder borstvlek

 

Grootte:

Schofthoogte: reuen: 61 tot 68 cm

teven: 57 tot 64 cm

All Rights Reserved